Schalungselemente aufeinander gestapelt und gesichert
Ein Mitarbeiter strahlt zur Säuberung eine schon verwendete Schalung mit Wasser ab.

Huren

Met MEVA heeft u de keuze en dus alle mogelijkheden voor een ­transparante ­berekening en een economische realisatie van uw bouwproject zonder ­investeringsrisico. Gebruik verschillende vaste servicetarieven, aangepast aan uw ­behoeften.

Veilig plannen, flexibel investeren

MEVA huur


Blijf flexibel zonder kapitaalverbintenis en ­investeringsrisico. Als u de bekisting die u nodig heeft huurt, krijgt u een ­constant hoge productkwaliteit volgens de GSV-norm en vermijdt u het risico van fluctuaties in het gebruik. ­Daarnaast kunt u de nieuwste producten en oplossingen op de ­bouwplaats testen. Onze logistiek zorgt tevens voor soepele processen: MEVA-bekistingen hebben over het algemeen korte routes dankzij de wereldwijde bekistingscentra en ze kunnen snel worden geleverd of op de bouwplaats worden afgehaald. 

Het complete pakket Huurplus

Met HuurPlus krijgt u vanaf het begin zekerheid in uw calculaties. Naast huur en logistiek zijn alle diensten zoals reiniging en reparatie al inbegrepen, met ­uitzondering van ontbrekende onderdelen en schroot. MEVA berekent een vast bedrag van de ­geleverde materiaalwaarde per maand, analoog aan de werkelijke wachttijd van alle gehuurde ­materialen. De HuurPlus-service wordt voor elk bouwproject apart overeengekomen. 

Voordelen Huurplus

  • Volledige eindreiniging na retourzending en dus geen discussies over afwijkingen van de ­leveringsnorm en latere kosten
  • Functietest
  • Alle herstellingen van alle geleverde ­­bekistings- en dragende onderdelen van ­ondersteuningsplatformen
  • Alle controles betreffende veiligheid en functie
  • Alle noodzakelijke las- en richtwerkzaamheden
  • Vervanging van beschadigde horizontale en kopse dragers bij paneelbekistingen
  • Dichten van boorgaten in de coating
  • Vervanging van plaatdelen (voor ­wandbekistingssystemen)
  • Beschadigde houten dragers worden op de ­eerstvolgende kleinere standaardmaat ingekort