Betondruck Messgerät an Schalungssystem montiert
SolidCheck Messgerät für Betonbeschaffenheit und Erstarrungszeit

Technische support

De kennis die in de loop der jaren is gegroeid en de ­ervaring die is opgedaan bij vele succesvol geïmplementeerde ­projecten maken MEVA tot een specialist voor ­technisch complexe oplossingen. Ook voor moeilijke en grote ­bouwprojecten.

Uw project plus ons ­vakmanschap: uw succes

Complexe constructies zoals sluizen, tunnels, kademuren en dammen vereisen uiterste zorgvuldigheid bij het storten. Vloeiend of zelfverdichtend beton moet worden ­beheerst.

Samen met u houden wij de hoge ­betondrukken in het oog en wij ­brengen de juiste meettechniek mee naar de ­bouwplaats. Immers, hoe nauwkeuriger het ­verstarringseinde kan worden gedefinieerd, des te sneller kan er ontkist worden. Aan de andere kant bespaart de exacte kennis van het verstarringseinde tijd en kosten: veiligheidstoeslagen of vertragingen in het bouwproces worden geëlimineerd zodat de gehele voortgang van de bouw kan worden gepland.

  • Betondrukmetingen
  • Verhuur van betondrukweegcellen voor de stortfase
  • Metingen voor het bepalen van het beton-verstarringseinde met verhuur van SolidCheck-meetapparatuur
  • Ondersteuning bij het produceren van zichtbeton
  • Uitgebreid advies over betontech­nologie en bekistingstechniek