Ein Blick von oben auf das MEVA Grundstück in Haiterbach.

Auteursrecht

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

In het onderstaande geven wij u u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze internetsite bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Kijk voor uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming in de privacyverklaring onder deze tekst.
Data-acquisitie op onze internetsite
Wie is verantwoordelijk voor de data-acquisitie op deze internetsite?
De gegevens op deze internetsite worden verwerkt door de website operator. U vindt de contactgegevens van de website operator in de colofon van deze internetsite.
 

Hoe registreren wij uw gegevens?

Ten eerste registreren wij uw gegevens als u ons deze mededeelt. Dit kunnen b.v. gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze internetsite bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (b.v. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop u de site heeft opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze internetsite betreedt.
 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt geregistreerd om te garanderen dat de internetsite foutloos verschijnt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde recht op het verkrijgen van kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw bewaarde persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Als u hierover nog vragen heeft of als u andere vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik hiervoor het adres in de colofon. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
Analyse-tools en tools van derden

Als u onze internetsite bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Het analyseren van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet tot bij u worden nagespeurd. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of u kunt ze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Kijk voor gedetailleerde informatie hierover in de onderstaande privacyverklaring. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zullen wij u informatie geven over de mogelijkheden die u heeft om bezwaar aan te tekenen.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming


De operators van deze internet content nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en houden ons aan de wettelijke voorschriften m.b.t. de gegevensbescherming en aan deze privacyverklaring.
Als u deze internetsite gebruikt, worden diverse persoonsgegevens geregistreerd. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij registreren en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Daarin wordt ook uitgelegd, hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u er op dat de gegevensoverdracht via internet (b.v. bij de communicatie via e-mail) leemten in de beveiliging kan hebben. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen derden is onmogelijk.
Verwijzing naar de verantwoordelijken

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze internetsite is:
MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5
72221 Haiterbach (Duitsland)
tel. +49 7456 692-01
e-mail: info@meva.net

Verantwoordelijk is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van verwerking van persoonsgegevens (b.v. namen, e-mail adressen e.d.).
 

Uw toestemming tot gegevensverwerking herroepen

Veel processen waarbij gegevens worden verwerkt, zijn alleen mogelijk als u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Laat het ons gewoon weten via een informeel bericht via e-mail. De gegevensverwerking tot aan het tijdstip waarop de toestemming is herroepen blijft ondanks de herroeping rechtmatig.
 

Recht van bezwaar bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

In geval van schending van het recht op gegevensbescherming heeft betrokkene het recht van bezwaar bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in kwesties aangaande het recht op gegevensbescherming is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. De onderstaande link toont een lijst met toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van een afgesloten contract geautomatiseerd verwerken aan uzelf of aan een derde persoon te laten overhandigen in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Indien u mocht eisen dat de gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, dan gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, b.v. bestellingen of vragen die u ons als website operator toestuurt, maakt deze site gebruik van een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en dat er in uw browserregel een hangslot verschijnt.
Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet worden meegelezen door derden.
Informatie, blokkeren, wissen

In overeenstemming met de geldende wettelijke regels heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw bewaarde persoonsgegevens. Dit geld ook voor de herkomst en de ontvanger van die gegevens en voor het doel van de gegevensverwerking en u heeft in sommige gevallen ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Als u hierover nog vragen heeft of als u andere vragen heeft over persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik hiervoor het adres in de colofon.

Bezwaar aantekenen tegen reclamemails
Bij deze wordt bezwaar aangetekend tegen het feit dat contactgegevens die in het kader van de colofonplicht zijn gepubliceerd, worden gebruikt voor toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De operators van deze internet content behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen indien zij ongevraagd reclamemateriaal krijgen toegezonden, b.v. in de vorm van spam e-mails.


3. Toezichthouder voor gegevensbescherming


Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming
Wij hebben een toezichthouder voor gegevensbescherming voor ons bedrijf benoemd.
MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Wilhelm Becht
tel. +49 7456 692-195
e-mail: w.becht@no-spammeva.net


4. Data-acquisitie op onze internetsite

Cookies


Op sommige pagina’s van onze internet site worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies richten geen schade aan op uw computer en hebben geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en door uw browser worden bewaard.
De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Aan het einde van uw bezoek worden zij automatisch gewist. Andere cookies blijven bewaard op uw pc totdat u ze wist. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat het plaatsen van cookies op uw pc gemeld wordt en dat u cookies alleen in uitzonderlijke gevallen wilt toestaan, dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of altijd uitsluit en dat cookies automatisch worden gewist als u uw browser afsluit. Als cookies gedeactiveerd worden, bestaat de kans dat deze internetsite minder goed werkt.
Cookies die nodig zijn om de elektronische communicatieprocedure te laten plaatsvinden of om bepaalde, door u gewenste functies te laten werken (b.v. het boodschappenwagentje), worden bewaard op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De website operator heeft een gefundeerd belang bij het bewaren van cookies waarmee hij zijn diensten zonder technische fouten en op zo goed mogelijke wijze aanbiedt. Als er andere cookies worden bewaard (b.v. cookies die uw surfgedrag analyseren), dan worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden
De provider van de internet site verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log bestanden. Die informatie stuurt uw browser automatisch aan ons door. Het betreft de volgende informatie:

 

  • het browsertype en de browserversie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • de referrer URL
  • de hostnaam van de computer die de site heeft opgeroepen
  • het tijdstip van de serveraanvraag
  • het IP-adres


Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen.
De gegevensverwerking ligt ten grondslag aan art. 6 lid 1 lit. f AVG die verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract toestaat.
 

Contactformulier

Als u ons vragen toestuurt via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens van het formulier inclusief de contactgegevens die u daarop heeft vermeld voor bewerking van uw vraag en voor het geval van daaruit voortvloeiende vragen bij ons bewaard. Wij geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door aan derden.
De gegevens die u op het contactformulier heeft vermeld, worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Laat het ons gewoon weten via een informeel bericht via e-mail. De procedures van gegevensverwerking tot aan het tijdstip waarop de toestemming is herroepen blijven ondanks de herroeping rechtmatig.
De gegevens die u op het contactformulier heeft vermeld, blijven bij ons totdat u ons mededeelt dat ze gewist moeten worden, uw toestemming voor het bewaren van gegevens herroept of het doel van de gegevensopslag is vervallen (b.v. als de bewerking van uw vraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.


Registratie op deze internetsite

U kunt zichzelf registreren op onze internetsite zodat u gebruik kunt maken van van extra functies op de site. De gegevens die u daarbij invoert, gebruiken wij uitsluitend voor het aanbod of de dienst waarvoor u zichzelf geregistreerd heeft. De verplichte gegevens die u bij de registratie aangeeft, moeten volledig zijn. Als de gegevens niet volledig zijn, wordt uw registratie geweigerd.
Voor belangrijke veranderingen - b.v. bij offertes of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen - gebruiken wij het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft vermeld. Wij gebruiken dit e-mailadres om u verder in te lichten.
De gegevens die u bij uw registratie heeft vermeld, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt een door u verleende toestemming te allen tijde herroepen. Laat het ons gewoon weten via een informeel bericht via e-mail. De gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden blijft ondanks de herroeping rechtmatig.
De gegevens die bij uw registratie zijn verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze internetsite geregistreerd bent. Daarna worden zij gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.
 

5. Social media

Facebook plugins (Like- & Share-button)

Onze internetsite bevat plugins van het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. U herkent de plugins van Facebook aan het Facebook logo of aan de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze site. Hier vindt u een overzicht van de Facebook plugins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze internet site bezoekt, wordt er met de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook server. Facebook wordt hiermee ingelicht over het feit dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de "Like-button" klikt terwijl u met uw Facebook account bent ingelogd, dan kunt u van de content van onze site een link maken naar uw Facebook profiel. Op die manier weet Facebook dat er een verband bestaat tussen het bezoek aan onze site en uw gebruikersaccount. Wij wijzen u er op dat wij als operator van de site niet door Facebook in kennis worden gesteld over de inhoud van de doorgestuurde gegevens noch van de wijze waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan onze site in verband kan brengen met uw Facebook account, meld u dan af op uw Facebook gebruikersaccount.


Twitter plugin

Onze internetsite bevat functies de dienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Als u Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden de internetsites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account medegedeeld aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens doorgestuurd naar Twitter. Wij wijzen u er op dat wij als operator van de site niet door Facebook in kennis worden gesteld over de inhoud van de doorgestuurde gegevens noch van de wijze waarop Twitter deze gegevens gebruikt. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.
Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u veranderen in de instellingen van uw account op: https://twitter.com/account/settings .
 

LinkedIn plugin

Onze internetsite maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Deze worden aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Telkens als u een pagina van onze site oproept die functies van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding gemaakt met servers van LinkedIn. LinkedIn wordt ingelicht over het feit dat u met uw IP-adres onze internetsite heeft bezocht. Als u op de "Recommend-Button" van LinkedIn klikt en ingelogd bent op uw account bij LinkedIn, dan is LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze internetsite te koppelen aan u en aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u er op dat wij als operator van de site niet weten welke gegevens aan LinkedIn worden gestuurd noch waarvoor deze door LinkedIn worden gebruikt.
Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

XING plugin

Onze internetsite maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Deze worden aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.
Telkens als u een pagina van onze site oproept die functies van XING bevat, wordt er een verbinding gemaakt met servers van XING. Voor zover wij weten, worden hierbij geen persoonsgegevens bewaard. Er worden geen IP-adressen bewaard en het gebruikersgedrag wordt niet geanalyseerd.
Kijk voor meer informatie over de gegevensbescherming en de XING Share-button in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 

6. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze internetsite maakt gebruik van functies van de dienst voor webstatistieken Google Analytics. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw pc worden bewaard en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de internetsite gebruikt. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over de manier waarop u deze internetsite gebruikt, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar bewaard.
Het bewaren van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De website operator heeft een gefundeerd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag waarmee hij zijn aanbod op internet alsook zijn reclame kan verbeteren.
 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze internetsite de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres in Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat het wordt doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de operator van deze internetsite zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de internetsite te analyseren, om reports samen te stellen over website activiteiten en om andere diensten aan de website operator te leveren die verband houden met het gebruik van de internetsite en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
 

Browser plugin

U kunt het bewaren van cookies met een instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze internetsite volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens worden bewaard en voor verwerking doorgestuurd worden naar Google. Het betreft met name gegevens die door de cookie worden aangemaakt en verband houden met de manier waarop u de internetsite gebruikt (incl. uw IP-adres). Met behulp van de onderstaande link kun u hiervoor een browser plugin downloaden en deze installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Bezwaar aantekenen tegen data-acquisitie

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd. Klik daarvoor op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het registreren van uw gegevens voorkomt als u deze internetsite de volgende keer bezoekt: Google Analytics deactiveren.
Kijk voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 

Google AdSense

Deze internetsite maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het plaatsen van advertenties van Google Inc. ("Google"). Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense gebruikt zogenaamde "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw pc worden bewaard en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de internetsite gebruikt. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde “Web Beacons” (onzichtbare grafische afbeeldingen). Met deze web beacons kan bepaalde informatie, b.v. het bezoekersverkeer, op deze internet site worden geanalyseerd.
De informatie door cookies en web beacons over het gebruik van deze internetsite (inclusief uw IP-adres) wordt gegenereerd en de levering van formats worden doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar bewaard. Die informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractanten van Google. Google zal uw IP-adres echter niet koppelen aan andere bewaarde gegevens die van u afkomstig zijn.
Het bewaren van AdSense-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De website operator heeft een gefundeerd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag waarmee hij zijn aanbod op internet alsook zijn reclame kan verbeteren.
U kunt het installeren van cookies met een instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze internetsite volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze internetsite verklaart u zich akkoord met het bewerken van de over u geregistreerde gegevens door Google op de in het bovenstaande beschreven wijze en voor het in het bovenstaande vermelde doel.
 

Google Analytics Remarketing

Onze internetsites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de op elk type apparatuur gebruikte functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Deze functie biedt de mogelijkheid om de doelgroepen die zijn aangemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de op elk type apparatuur gebruikte functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op persoonlijke interesse gebaseerde en gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van eerder gebruiks- en surfgedrag op eindapparatuur (b.v. een mobiele telefoon) aan u zijn aangepast ook verschijnen op andere eindapparatuur die in uw bezit is (b.v. tablet of pc).
Als u daarvoor toestemming heeft verleend, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen op alle eindapparatuur die in uw bezit is en waarmee u inlogt op uw Google-account, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.
Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics ID’s van de gebruikers die door Google zijn geautoriseerd. Deze worden tijdelijk gekoppeld aan onze Google-Analytics-gegevens om doelgroepen vast te leggen en aan te maken voor het tonen van reclameboodschappen op andere eindapparatuur die in uw bezit is.
U kunt permanent bezwaar aantekenen tegen op alle eindapparatuur werkende remarketing/targeting. U doet dit door in uw Google-account de persoonsgerichte reclame te deactiveren. Gebruik hiervoor de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Samenvoeging van geregistreerde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming. Deze kunt u aan Google verlenen of herroepen (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Bij gegevensregistraties die niet worden samengevoegd in uw Google-account (b.v. omdat u geen Google-account heeft of geen bezwaar heeft aangetekend tegen het samenvoegen van gegevens) berust de registratie van gegevens op art. 6 lid 1 lit. f AVG. Het gefundeerde belang is gebaseerd op het feit dat de website operator belang heeft bij geanonimiseerde analyse van bezoekers van de internet site voor reclamedoeleinden. Kijk voor meer informatie en voor de privacyregels in de privacyregels van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze internetsite maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogenaamde “conversion tracking”. Als u klikt op een door Google geplaatste advertentie dan wordt er een cookie geplaatst voor conversion tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internet browser bewaart op de computer van de gebruiker. Deze cookies zijn na 30 dagen ongeldig en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te kunnen identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze internetsite bezoekt en de geldigheidsduur van de cookie nog niet is verstreken, dan kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en doorgestuurd is naar deze pagina.
Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet verder worden gevolgd op de internetsites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversion cookie wordt verkregen, is bedoeld om conversionstatistieken aan te maken voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor conversion tracking. De klanten worden ingelicht over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie geklikt heeft en doorgestuurd is naar een pagina die voorzien is van een conversion tracking tag. Zij krijgen echter geen informatie waarmee zij gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik ervan. U kunt de cookie van de Google conversion tracking in uw internet browser gemakkelijk deactiveren. In dat geval wordt u niet opgenomen in de conversion tracking statistieken.
Het bewaren van “conversion cookies” gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De website operator heeft een gefundeerd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag waarmee hij zijn aanbod op internet alsook zijn reclame kan verbeteren.
Kijk voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking in de privacyregels van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt uw browser zodanig instellen dat het plaatsen van cookies op uw pc gemeld wordt en dat u cookies alleen in uitzonderlijke gevallen wilt toestaan, dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of altijd uitsluit en dat cookies automatisch worden gewist als u uw browser afsluit. Als cookies gedeactiveerd worden, bestaat de kans dat deze internetsite minder goed werkt.


7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief hebben wij uw e-mail adres nodig en informatie die ons de mogelijkheid biedt om te controleren of u de eigenaar bent van het aangegeven e-mail adres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens zijn niet nodig, behalve als u ons deze vrijwillig toestuurt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.
De gegevens die u op het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief heeft vermeld, worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt de door u verleende toestemming voor het bewaren van gegevens, het e-mail adres alsook het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. Dit kunt u b.v. doen door op de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief te klikken. De gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden blijft ondanks de herroeping rechtmatig.
De gegevens die wij gebruiken voor het abonnement op onze nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u het abonnement op onze nieuwsbrief opzegt. Na opzegging van de nieuwsbrief worden deze gegevens gewist. Dit betreft niet de gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden bewaard (b.v. e-mail adressen voor pagina’s van geregistreerde leden).
 

8. Plugins en tools

YouTube

Onze internetsite maakt gebruik van plugins van de Google-site YouTube. Operator van die site YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.
Als u een pagina van ons bezoekt die voorzien is van een YouTube plugin, dan wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube server medegedeeld welke pagina’s van onze site u bezocht heeft.
Als u ingelogd bent met uw YouTube account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden op uw YouTube account.
Wij gebruiken YouTube om ons online aanbod op aantrekkelijke wijze te presenteren. Dit is een gefundeerd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AGV.
Kijk voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze internet site gebruik van zogenaamde web fonts. Deze worden aangeboden door Google. Als u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browser cache zodat tekst en lettertypes op de juiste wijze worden weergegeven.
Voor dat doel moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ingelicht over het feit dat onze internetsite via uw IP-adres is opgeroepen. Wij gebruiken Google Web Fonts om ons online aanbod op uniforme en aantrekkelijke wijze te presenteren. Dit is een gefundeerd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AGV.
Als uw browser geen web fonts ondersteunt, dan gebruikt uw computer een standaard lettertype op uw pc.
Kijk voor meer informatie over Google Web Fonts op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 

Google Maps

Deze site maakt d.m.v. een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP adres worden bewaard. Die informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar bewaard. De operator van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en met het doel dat de locaties die op onze internetsite worden vermeld, gemakkelijk te vinden zijn. Dit is een gefundeerd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AGV.
Kijk voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Bezwaar aantekenen tegen het gegevensgebruik
Als u bezwaar wilt aantekenen tegen verder en toekomstig gebruik van uw bezoeksgegevens, kunt u op de volgende link klikken. Deze functie is gebaseerd op cookies en verschilt derhalve van browser tot browser.
 

Bezwaar aantekenen tegen het gebruik van de gegevens

Als u bezwaar wilt aantekenen tegen het verdere en toekomstige gebruik van uw bezoekersgegevens, moet u op de volgende link klikken. Deze functie is gebaseerd op cookies en derhalve afhankelijk van de browser die u gebruikt. 

Uitsluiten van website tracking