Die Deckenschalung MevaFlex in Kombination mit dem MT60 Traggerüst.

MevaFlex

De conventionele vloerbekisting MevaFlex is voordelig en beproefd dankzij zijn flexibiliteit en efficiëntie.

Producteigenschappen

 • Hoge efficiëntie met weinig onderdelen, bestaande uit slechts drie componenten:
  • stempel met draagvork
  • houten drager H20 of aluminium jukdrager
  • bekistingsplaat
 • U kiest zelf de bekistingsplaat
 • Rastervrijheid voor de juk- en dwarsdragers
 • U kiest zelf de ondersteuning uit het MEVA-programma voor stempels en ondersteuningsplatforms
 • Aanpassing aan veranderende en ­verschillende plattegrondindelingen en ­vloerdiktes
 • Rendabel en beproefd, ook bij weinig ­bekistingsinzetten
Bauarbeiter auf der Deckenschalung Meva Flex.

De conventionele ­vloerbekisting

Rendabel en beproefd

MevaFlex: conventionele vloerbekisting met bekistingsplaat, dwars- en ­jukdragers op stempels of raamwerktorens. Bekistingsplaat naar keuze: ­bekistingsplaat 3S, vol kunststof bekistingsplaat alkus of andere alternatieven.

Flexibel en voordelig

De positie van de dragers en stempels ligt niet vast en kan bij de ­planning in functie van de vloerdiktes dus beter worden vastgelegd. Dat levert flexibele toepassingsmogelijkheden op voor wisselende en verschillende ­plattegrondindelingen en vloerdiktes. 

Die MevaFlex ist ebenfalls für große Flächen geeignet.

Flexibel, ook bij grote oppervlakken.

Als Unterstützung zu Ferigteildecken eignet sie die MevaFlex am Besten.

MevaFlexis bij uitstek geschikt als ondersteuning voor ­prefabvloeren.

MevaFlex ist flexibel und anpassbar.

Flexibel aan te passen aan elke bouwwerkgeometrie.