Die Talsperre Klingenberg gebaut mit den Meva Systemen KLK 230 und Stützbock 450.

Renovatie Klingenberg Dam met MEVA bekisting

Aan de stroomzijde is de dam uitgebreid met een nieuw afdichting- en drainagesysteem met MEVA bekistings.

Cijfers & feiten

 • Project
  • Renovatie Klingenberg Dam
 • Ontwikkelaar
  • Dambeheer van de deelstaat Saksen
 • Aannemer
  • Ed. Züblin AG, Saksen, Duitsland
 • MEVA Systems
  • Steunbok STB 450; Klimplatform KLK 230
 • Formwork Engineering
  • MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Bauarbeiter verwenden eine Mammut350 und Stützböcke von MEVA.

Renovatie Klingenberg Dam met MEVA

Sinds 1914 heeft de Klingenberg Dam voor de watervoorziening van Dresden, hoofdstad van de deelstaat Saksen, gezorgd. Na ruim 90 jaar non-stop gebruik werd het bouwwerk in 2002 door een grote overstroming. Overstroming ernstig beschadigd. Hierdoor was het noodzakelijk om de dam grondig te renoveren volgens de hedendaagse kwaliteits- en veiligheidseisen. In 2005 is begonnen met de werkzaamheden, in 2010 was de dam aan de beurt. De gebogen stenen muur - 46 m hoog, 34,7 m dik in de basis en 312 m lang - moest worden behouden volgens de regels van het nationaal erfgoed. Hierdoor was bijzondere engineering nodig. MEVA heeft standaard systemen gecombineerd met maatwerkoplossingen om deze uitdaging in een strakke planning te kunnen voltooien.

Vier nieuwe lagen toegevoegd
Aan de stroomzijde is de dam uitgebreid met een nieuw afdichtings- en drainagesysteem. Hiervoor zijn deze 4 nieuwe betonlagen aangebracht die zijn vastgezet met ruim 2000 permanente ankers: 

 • Een 40 tot 80 cm dikke egalisatielaag gemaakt van C20/25 beton.
 • Een isolatielaag van bitumen folie die de drainage en afdichtingslaag van de egalisatielaag scheidt.
 • Een 13 cm holle bakstenen drainage laag.
 • Een 40 cm dikke water afdichtingslaag gemaakt van C20/25 en C30/37 beton.

De wandankers (40 mm in diameter) zitten 2,5 m deep in de stenen muur en steken in sommige gevallen 80 cm uit. De volledige wand is opgedeeld in blokken van 8 m breed en 4 m hoog. Ieder blok heeft drie wandankers, 2,50 m uit elkaar vandaan. Voor statische redenen moesten de wandankers worden gebruikt om de bekisting te fixeren. 

MEVA engineers hebben een slimme oplossing bedacht om obstakels te veranderen in een handige klimassistent. Veel werkzaamheden konden tegelijkertijd worden uitgevoerd.
De vier lagen zijn één-voor-één na elkaar geïnstalleerd. Eerst is de egalisatielaag gestort en met folie beschermd tegen afkoelen. Daarna zijn de bitumen folie en drainage laag aangebracht, gevolgd door de afkoelinglaag. Dit is gelijktijdig of vervolgens uitgevoerd met behulp van klimunits met werkplatforms. In totaal waren er 10 klimunits nodig om via de wand omhoog te klimmen – blok na blok.

De steunbok STB 450 voor de eerste cyclussen
Het eerste deel van ieder blok is gestort met de steunbok STB 450, speciaal voor enkelwandige bekisting. Drie bekistingsunits, een elk met zeven STB 450 steunbokken, zijn gebruikt waarbij iedere steunbok aan het einde is geplaatst op een aangepast blok om de 10% helling van de wand op te vangen. Voor elk blok is de Mamut 250 x 350 cm wandbekisting gebruikt om het oppervlak van een blok te kunnen bedekken (6 m hoog en 8,50 breed - Mammut is horizontaal ingezet). Bovenop de steunbokken is de bekisting bevestigd aan de wandankers. Het was niet toegestaan om de bekisting te verhogen vanuit de steunbokken - dit is opgelost door de wandankers te versterken met een dwarsbalk.

Klimmen middels wandankers.
Na het eerste deel, waarbij gebruik is gemaakt van de steunbokken is het MEVA klimsysteem KLK 230 toegepast. Omdat de wandankers de standaard druk van de KLK 230 aan konden, hebben de MEVA ingenieurs een speciale balk ontworpen als adapter. Nu konden de KLK met werkplatforms eenvoudig aan deze adapter worden opgehangen. De klimunit kon in zijn geheel van anker tot anker en van blok tot blok omhoog klimmen. Omdat de wand niet recht is, maar in een curve loopt moest de adapterbalk regelmatig worden aangepast aan deze curve. De wandankers waren alleen verantwoordelijk voor de horizontale druk (tot 359 kN). De verticale druk werd afgevoerd via de ankersloten.

Speciale bekistingsunits en maximale veiligheid
De speciale vorm van de wand en de wijze waarop de druk werd verdeeld over de adapterbalk liet het niet toe om standaard bekisting te gebruiken op de klimunits. Voor dit project werd speciale bekisting ontworpen. De bekisting werd boven en onder aan de wandankers gemonteerd om buigen van de bekistingsplaat te voorkomen. Het stortplatform werd aan de bekisting gemonteerd en middels de ladder en veiligheidskooi konden medewerkers veilig en snel van het hoofdplatform naar het stortplatform komen. Tijdens het klimmen werd het hoofdplatform van de klimunit losgemaakt. Bijvoorbeeld wanneer het bekistingsplatform veilig was geïnstalleerd, werd het stortplatform met de kraan omhoog gehesen en gemonteerd. Het platform is uitgerust met een laddertoegang en werd gebruikt als opslag voor de bakstenen voor de afdichtingslaag.

“Dankzij het speciale bekistingsontwerp konden we meerdere werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren en onze werkwijze tijdens het proces finetunen”, aldus de bouwplaatsmanager Marko Würker en voorman Rüdiger Manz van de Duitste aannemer Ed. Züblin AG.

Eine Sonderkonstruktion der Kletterschalung und das Klettergerüst KLK 230 von MEVA im Einsatz.
MEVA Klettergerüst KLK 230 im Einsatz an einer Talsperre.
MEVA Klettergerüst KLK 230 und Stützböcke an einer Talsperre.