Rendering eines modernen Gebäudes in Baden

Renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van de Pedagogische Hogeschool van Neder-Oostenrijk in Baden

Vereiste was een symmetrisch voegbeeld en een symmetrische rangschikking van de ankergaten en verder een glad betonoppervlak zonder paneelafdrukken.

Cijfers & feiten

 • Opdrachtgever
  • Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Wenen
 • Architectuur & visualisering 
  • Marte.Marte Architekten ZT GmbH, Weiler, Oostenrijk
 • Bouwonderneming
  • Bauunternehmung Granit Gesellschaft mbH, Graz, Oostenrijk
 • MEVA systemen
  • Wandbekisting Mammut 350 met dubbele bekistingsplaat van massief kunststof alkus AL 20, Ondersteuningsplatform MEP, MEVA houten dragers H20, Triplex-schuine afschoring
 • Planning en begeleiding
  • MEVA Schalungs-Systeme Haiterbach (Duitsland) en Pfaffstätten (Oostenrijk)

Zichtbeton van topkwaliteit

In Baden bij Wenen is men bezig met de sanering van de Pedagogische Hogeschool van Neder-Oostenrijk. Op basis van de plannen van Marte Marte worden er rond het oude gebouw drie nieuwe gebouwen opgetrokken. Dan wordt het oude gebouw van de hogeschool afgebroken. Op de plaats van het oude gebouw ontstaat een grote campus die omringd wordt door de drie nieuwe bouwwerken: het nieuwe gebouw van de hogeschool met vier verdiepingen is het grootste, de nieuwe volksuniversiteit wordt ondergebracht in een eigen gebouw van twee verdiepingen en de derde nieuwbouw is de mensa.

Eerst de proefstorting

Hoe strenger de eisen zijn die aan het betonoppervlak worden gesteld, des te noodzakelijker zijn proefstortingen. Ze zijn nodig om het samenspel tussen bekistingsplaat, betontype en betonsamenstelling, wijze van uitharding, weersomstandigheden, bekistingsopstelling, storten en verdichting te testen. Soms zijn al een paar kleine veranderingen voldoende – een andere betonsamenstelling of de juiste verdichting – om het resultaat in orde te brengen. Ook bij dit project is men op die manier te werk gegaan en na een paar kleine veranderingen was het resultaat in orde.

De proefstortingen op de bouwplaats toonden al snel aan dat het vereiste zichtbetonoppervlak niet haalbaar was met conventionele houten platen met kunststof coating in de bekistingselementen. Deze platen liggen niet helemaal vlak in het paneel, zij beginnen te wellen of krimpen. Dat veroorzaakt zichtbare afdrukken op het betonoppervlakdie onacceptabel zouden zijn voor een dergelijk veeleisend zichtbetonproject.

De massieve kunststof bekistingsplaat alkus die bij MEVA bekistingssystemen standaard is ingebouwd, ligt volledig vlak in het paneel en levert ook na zeer veel inzetten nog hetzelfde hoogwaardige en gelijkmatige betonoppervlak op. Dat heeft de architecten en opdrachtgevers in Baden overtuigd. Na enkele kleine aanpassingen was men het eens over het bekistingsconcept en kon de projectleiding aan de slag gaan met een duidelijk gedefinieerde werkwijze.

Ook bij dit veeleisende zichtbetonproject zorgden de voordelen van alkus weer voor succes: de alkus plaat welt en krimpt niet, ze neemt geen vocht op en is volledig vlakliggend opgesloten in het paneel. De plaat is niet zuigend en levert bij een gering gebruik van scheidingsmiddelen een doorlopend poriearm beton op met een glad, niet zandend oppervlak.

Maar een goede bekistingsplaat levert niet per definitie ook uitstekende resultaten op. Belangrijk is ook de manier van omgaan met de bekisting en de genomen maatregelen op de bouwplaats, b.v. het reinigen telkens na gebruik op het bouwterrein zelf en het sluiten van spijkergaten d.m.v. een materiaalgelijke reparatie. Over dit onderwerp vindt u ook een vakartikel in Bekistings-Krant XII/2015. U kunt dit artikel via e-mail aanvragen op infomanagement@meva.de.

Het takenpakket bij het zichtbeton

Vereiste was een symmetrisch voegbeeld van 250 x 250 cm en een symmetrische rangschikking van de ankergaten en verder een glad betonoppervlak zonder paneelafdrukken. Het zelfverdichtend beton werd gestort met behulp van stortkubels.

De zichtbeton-oplossing

De wandbekisting Mammut 350 werd voorzien van een 20 mm dikke massieve kunststof bekistingsplaat alkus die vanaf de achterzijde werd bevestigd met bouten van 40 mm. Bij de alkus kan dit zonder al te veel moeite. Het resultaat was een voegloos bekistingsoppervlak dat geen paneelafdrukken in het beton achterliet. Aangezien de ankerpunten bij de Mammut 350 symmetrisch gerangschikt zijn, kon er normaal door de bekistingselementen heen geankerd worden. De belasting werd weggeleid met behulp van richtprofielen. Op die manier kon de standvastigheid en stabiliteit van de bekisting bij de 6 m hoge muren en de zeer snel en hoog uitgevoerde stortfases worden veiliggesteld.

MEP-ondersteuningsplatforms voor zware lasten

De zware lasten bij de hangende wanden gesteund door een draag- en afschoringssysteem met MEP-ondersteuningsplatforms en een extra ontlastingsjuk onder de hangende wand. Vanwege de zeer zware lasten was de stempelafstand beperkt tot 50 cm.

Bouwonderneming Granit behaalde ook bij de bouw van de Economische Universiteit Wenen uitstekende zichtbeton- en vormresultaten. In een speciale uitgave van de BekistingsKrant leest u meer over dit onderwerp. U kunt een exemplaar via e-mail aanvragen op infomanagement@ meva.de.

Beton Dach und Säulen mit einem blauen Himmel im Hintergrund.
Abbildung der Hochschule in Niederösterreich.